Vé tàu hỏa Hà Nội đi Diêu Trì

Thứ năm, 23/08/2018, 16:00 GMT+7

Giờ vé tàu Hà Nội đi Diêu Trì

SE7
Hành trình: 22 giờ 17 phút
Trạm dừng: 20 trạm dừng
Ga đi: Hà Nội (06:00)
Ga đến: Diêu Trì

SE5
Hành trình:  21 giờ 42 phút
Trạm dừng: 18 trạm dừng
Ga đi: Hà Nội (09:00)
Ga đến: Diêu Trì

SE9
Hành trình: 23 giờ 14 phút
Trạm dừng: 23 trạm dừng
Ga đi: Hà Nội (14:30)
Ga đến: Diêu Trì

SE3
Hành trình: 21 giờ 46 phút
Trạm dừng: 15 trạm dừng
Ga đi: Hà Nội (19:30)
Ga đến: Diêu Trì

SE1
Hành trình: 20 giờ 16 phút
Trạm dừng: 14 trạm dừng
Ga đi: Hà Nội (22:20)
Ga đến: Diêu Trì

Giá vé tàu Hà Nội đi Diêu Trì ( ĐVT: VNĐ)

Loại Giường

SE1

SE3

SE5

SE7

SE9

GIƯỜNG

NẰM

Nằm khoang 4
điều hòa T1

1.013.000

1.003.000

969.000

969.000

949.000

Nằm khoang 4
điều hòa T1

1.048.000

1.038.000

1.004.000

1.004.000

984.000

Nằm khoang 4
điều hòa T2

928.000

919.000

898.000

898.000

880.000

Nằm khoang 4
điều hòa T2

963.000

954.000

933.000

933.000

915.000

Nằm khoang 6
điều hoà T1

906.000

906.000

895.000

895.000

877.000

Nằm khoang 6
điều hoà T2

822.000

822.000

807.000

807.000

790.000

Nằm khoang 6
điều hoà T3

711.000

711.000

687.000

687.000

673.000

GHẾ
NGỒI

Ngồi cứng

_

_

_

_

400.000

Mềm
điều hòa

627.000

678.000

605.000

458.000

605.000

Mềm
điều hòa

753.000

688.000

654.000

605.000

615.000

Mềm
điều hòa

763.000

_

664.000

615.000

_

Mềm
điều hòa

637.000

_

615.000

_

_

Ghế Phụ

412.000

_

366.000

_

320.000

LƯU Ý:

* Giá vé áp dụng cho ngày thường và đặt trước 15 ngày
* Giá vé cuối tuần ( thứ 6, thứ 7, chủ nhật) tăng khoảng 10% so với giá vé ngày thường
* Giá vé đặt dưới 7 ngày tăng khoảng 65% so với vé ngày thường
* Giá vé đặt từ 7 đến 14 ngày tăng khoảng 55% so với giá vé ngày thường.

Ý kiến của bạn