Vé tàu

Vé tàu hỏa Hà Nội đi Yên Trung
12:00 - 23/08/2018
Vé tàu hỏa Hà Nội đi Yên Trung
Vé tàu hỏa Hà Nội đi Vinh
11:48 - 23/08/2018
Mỗi ngày có 8 chuyến tàu từ Hà Nội đi Vinh:  SE7, SE5, SE3... Mỗi chuyến tàu xuất phát từ thời điểm khác nhau chuyến sớm nhất xuất phát vào lúc 6 giờ và chuyến trễ nhất xuất phát vào lúc 22 giờ 45 phút
Vé tàu hỏa Hà Nội đi Chợ Sy
11:35 - 23/08/2018
Mỗi ngày có 5 chuyến tàu từ Hà Nội đi đến Chợ Sy: SE5, SE7, SE9, SE35, NA1. Mỗi chuyến tàu xuất phát theo mỗi thời điểm khác nhau, chuyến sớm nhất xuất phát vào lúc 6 giờ sáng và chuyến trễ nhất xuất phát vào lúc 22 giờ 45 phút
Vé tàu hỏa Hà Nội đi Minh Khôi
11:18 - 23/08/2018
Mỗi ngày có 3 chuyến xuất phát từ Hà Nội đến Minh Khôi: SE7, SE5, SE9. Mối chuyến xuất phát theo từng thời điểm khác nhau, chuyến sớm nhất xuất phát và lúc 6 giờ sáng và chuyến trễ nhất xuất phát vào lúc 14 giờ 30 phút
Vé tàu hỏa Hà Nội đi Thanh Hóa
10:36 - 23/08/2018
Mỗi ngày có 8 chuyến tàu xuất phát từ Hà Nội đi Thanh Hóa: SE3, SE5, SE7... Mỗi chuyến tàu xuất phát theo từng thời điểm khác nhau, chuyến sớm nhất xuất phát từ 6 giờ sáng và chuyến trễ nhất xuất phát lúc 22 giờ 45 phút