Bảo hiểm du lịch toàn cầu AAA & Assist Card

Bảo hiểm du lịch toàn cầu AAA & Assist Card

  • Hiệu
    Bảo hiểm AAA
  • Kểu xe
    Bảo hiểm
  • Giá thuê ngày
    Liên hệ

Thời gian làm việc từ 7h30-17h30 hàng ngày

Mọi thông tin đặt dịch vụ quý khách hàng vui lòng liên hệ với tổng đài để được hướng dẫn

Hotline hỗ trợ: 19004742

Bảo hiểm du lịch toàn cầu  AAA & Assist Card

QUYỀN LỢI & BIỂU PHÍ
BẢO HIỂM DU LỊCH NƯỚC NGOÀI – TOUR

Bàng giá                                                                                                                                                                                                                                                                              ĐVT: USD

BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Châu Á
(Giới hạn tối đa
10.000)
Toàn cầu (Giới
hạn tối đa
50.000)
1. Tử vong do Tai
nạn
Tử vong do Tai nạn, Mất tích hoặc tử vong
do hậu quả phát sinh từ Tai nạn.
10.000 50.000
2. Thương tật vĩnh
viễn do Tai nạn
Theo tỷ lệ % trong bảng trả tiền bảo hiểm
thương tật vĩnh viễn.
Tối đa 10.000 Tối đa 50.000
3. Di chuyển y tế
khẩn cấp
Thanh toán các chi phí di chuyển y tế cấp
cứu khẩn cấp
Tối đa 10.000 Tối đa 50.000
4. Hồi hương thi
hài hoặc mai
táng
Chi trả chi phí hỏa táng hoặc chi phí quan
tài, chi phí vận chuyển quan tài hoặc tro cốt
hợp lý để đưa Người được bảo hiểm trở
về Việt Nam hoặc Quê hương của Người
được bảo hiểm hoặc thanh toán các chi
phí mai táng và chôn cất ở nước sở tại
10.000 10.000
5. Chi phí y tế

Thực tế, hợp lý liên quan đến Bệnh hoặc

Thương tật.


Tối đa 5.000
Tối đa 50.000
6. Phương tiện
vận chuyển bị trì
hoãn
Thanh toán 50 USD cho mỗi 8 (tám giờ)
giờ liên tục phương tiện vận chuyển bị trì
hoãn.
100 Tối đa 200
7. Hành lý đến
chậm
Thanh toán 50 USD cho mỗi 8 (tám giờ)
giờ liên tục hành lý đến chậm.
100 Tối đa 200
8. Hành lý cá nhân Chi trả cho hành lý, quần áo và tư trang cá
nhân bị mất hay bị hư hỏng (tối đa không
quá 100 USD cho mỗi Hạng mục).
Tối đa 500 Tối đa 500
9. Giấy tờ đi đường Chi phí xin cấp hộ chiếu, Giấy thông hành
(visa) mới và chi phí ăn ở đi lại phát sinh
thực tế để làm giấy tờ đi đường.
Tối đa 200 Tối đa 500
10.Chi phí ăn ở, đi
lại cho người đi
cùng
Thanh toán chi phí phát sinh thêm cho
người đi cùng, để trợ giúp cho Người được
bảo hiểm trong trường hợp phải điều trị
thương tật, ốm đau hoặc nằm viện từ 7
ngày liên tục trở lên.
Tối đa 500 Tối đa 1.500
11.Trách nhiệm cá
nhân
Thanh toán cho Người được bảo hiểm
những trách nhiệm hợp pháp đối với bên
thứ ba xảy ra ở nước ngoài trong suốt
chuyến đi.
Tối đa 10.000 Tối đa 10.000
12.Gia hạn hợp
đồng bảo hiểm
Trong trường hợp Người được bảo hiểm
gặp sự cố ở nước ngoài vào ngày hết hạn
của Hợp đồng bảo hiểm, Thời hạn bảo hiểm
sẽ được kéo dài thêm 24 giờ.
Miễn phí Miễn phí

BIỂU PHÍ:

Thời gian
(ngày)
Châu Á Toàn cầu
 
0,44/1 ngày
0,94/1 ngày

GHI CHÚ:
 Châu Á không bao gồm các nước: Syria, Israel, Jordan, Liban, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Syrian Arab
Republic, Bahrain, Qatar, Oman, Yemen, Kuwait
 Người trên 70 tuổi: Phí 150% phí cá nhân. Giới hạn độ tuổi tham gia bảo hiểm đến 80 tuổi.

Bảo hiểm du lịch toàn cầu  AAA & Assist Card

BẢNG GIÁ BẢO HIỂM DU LỊCH TOÀN CẦU AAA

bh-aaa

 

Ý kiến của bạn