Bảo hiểm du lịch toàn cầu Liberty

Bảo hiểm du lịch toàn cầu Liberty

  • Hiệu
    Liberty
  • Kểu xe
    Bảo hiểm
  • Giá thuê ngày
    Liên hệ

Thời gian làm việc từ 7h30-17h30 hàng ngày

Mọi thông tin đặt dịch vụ quý khách hàng vui lòng liên hệ với tổng đài để được hướng dẫn

Hotline hỗ trợ: 19004742

Bảo hiểm du lịch toàn cầu Liberty

bảng giá Bảo hiểm du lịch toàn cầu Liberty

7,500vnđ/pax/ngày
Áp dụng: các chuyến đi dưới 10 ngày

Bảo hiểm du lịch toàn cầu Liberty

                    LIBERTY TRAVELCARE - PREMIUM LIST
  NGÀY   CLASSIC   EXECUTIVE   PREMIER
       
    ĐNA CHÂU Á TOÀN
CẦU
  ĐNA CHÂU Á TOÀN
CẦU
  ĐNA CHÂU Á TOÀN
CẦU
               
  1-3             105           147           168             168           210           315             231           294           420
  4-6             168           210           231             252           315           378             336           420           504
  7-10             231           273           357             336           420           504             483           609           735
  11-14             336           378           441             441           546           672             630           777           882
  15-18             399           462           483             567           672           756             756           924       1,050
  19-22             441           504           546             672           756           840             882        1,008       1,155
  23-27             483           567           588             735           861           987             945        1,155       1,281
  28-31             546           588           630             777           945       1,029          1,050        1,218       1,407
  32-38             609           672           735             924        1,113       1,218          1,218        1,449       1,680
  39-45             672           756           840          1,071        1,281       1,407          1,386        1,680       1,953
  46-52             735           840           945          1,218        1,449       1,596          1,554        1,911       2,226
  53-59             798           924       1,050          1,365        1,617       1,974          1,722        2,142       2,499
  60-66             861        1,008       1,155          1,512        1,785       1,974          1,890        2,373       2,772
  67-73             924        1,092       1,260          1,659        1,953       2,163          2,058        2,604       3,045
  74-80             987        1,176       1,365          1,806        2,121       2,352          2,226        2,835       3,318
  81-87          1,050        1,260       1,470          1,953        2,289       2,541          2,394        3,066       3,591
  88-94          1,113        1,344       1,575          2,100        2,457       2,730          2,562        3,297       3,864
  95-101          1,176        1,428       1,680          2,247        2,625       2,919          2,730        3,528       4,137
  102-108          1,239        1,512       1,785          2,394        2,793       3,108          2,898        3,759       4,410
  109-115          1,302        1,596       1,890          2,541        2,961       3,297          3,066        3,990       4,683
  116-122          1,365        1,680       1,995          2,688        3,129       3,486          3,234        4,221       4,956
  123-129          1,428        1,764       2,100          2,835        3,297       3,675          3,402        4,452       5,229
  130-136          1,491        1,848       2,205          2,982        3,465       3,864          3,570        4,683       5,502
  137-143          1,554        1,932       2,310          3,129        3,633       4,053          3,738        4,914       5,775
  144-150          1,617        2,016       2,415          3,276        3,801       4,242          3,906        5,145       6,048
  151-157          1,680        2,100       2,520          3,423        3,969       4,431          4,074        5,376       6,321
  158-164          1,743        2,184       2,625          3,570        4,137       4,620          4,242        5,607       6,594
  165-171          1,806        2,268       2,730          3,717        4,305       4,809          4,410        5,838       6,867
  172-178          1,869        2,352       2,835          3,864        4,473       4,998          4,578        6,069       7,140
  179-180          1,932        2,436       2,940          4,011        4,641       5,187          4,746        6,300       7,413
Ý kiến của bạn