Jetstar khuyến mãi mua chiều đi miễn phí chiều về

Chủ nhật, 31/12/2017, 11:13 GMT+7

Jetstar khuyến mãi mua chiều đi miễn phí chiều về

Mua chiều đi, miễn phí chiều về

Chương trình bắt đầu từ 11:00 ngày Thứ Sáu 29/12/2017 và kết thúc vào 23:59 ngày thứ Hai 01/01/2018. Hãy nhanh tay mua ngay vé rẻ trước khi vé được bán hết.

Đường bay

Giai đoạn bay

Giá

Buôn Ma Thuột to       Hà Nội

Từ 09/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
Buôn Ma Thuột to       TP. HCM

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
Nha Trang to       Hà Nội

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
Nha Trang to       TP. HCM

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
Nha Trang to       Vinh

Từ 09/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
Đà Nẵng to       Hà Nội

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
Đà Nẵng to       TP. HCM

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Chiều về 0Đ
Đà Lạt to       Hà Nội

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
Đà Lạt to       Huế

Từ 10/01/18 đến 31/01/18

Từ 02/03/18 đến 14/03/18

Chiều về 0Đ
Đà Lạt to       TP. HCM

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
Hà Nội to       Phú Quốc

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
Hà Nội to       TP. HCM

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Chiều về 0Đ
Hải Phòng to       TP. HCM

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
Huế to       TP. HCM

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Chiều về 0Đ
Phú Quốc to       TP. HCM

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Chiều về 0Đ
Pleiku to       TP. HCM

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
TP. HCM to       Tuy Hòa

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
TP. HCM to       Thanh Hóa

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
TP. HCM to       Quy Nhơn

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
TP. HCM to       Chu Lai

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
TP. HCM to       Đồng Hới

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
TP. HCM to       Vinh

Từ 08/01/18 đến 31/01/18

Từ 07/03/18 đến 22/03/18

Chiều về 0Đ
Hà Nội to       Quảng Châu

Từ 01/03/18 đến 29/03/18

Từ 10/04/18 đến 20/04/18

Từ 07/05/18 đến 17/05/18

88,000 VND
TP. HCM to       Quảng Châu

Từ 01/03/18 đến 29/03/18

 

 

Ý kiến của bạn