Khuyến mãi chào hè của Jetstar chỉ từ 48.000đ

Thứ tư, 07/03/2018, 14:12 GMT+7

Khuyến mãi chào hè, tưng bừng vé rẻ, giá chỉ từ 48.000Đ

(Enjoy Summer, fly with Jetstar, prices from 48.000VND )

Chương trình bắt đầu từ 11:00, thứ ba 06/03/2018 và kết thúc vào 23:59 ngày thứ hai 12/03/2018. Hãy nhanh tay mua ngay vé rẻ trước khi vé được bán hết. (Starting from 11:00 Tuesday 06/03/2018 to 23:59 Monday 12/03/2018. Let's book the tickets before it is sold out.)

Kênh bán/Channels: trực tuyến thanh toán ngay

Đường bay (Routes)

Giai đoạn bay (Periods)

Giá (Sale Prices)

Buôn Ma Thuột to       Hà Nội

Từ/from 02/4 đến/to 17/4/18

Từ/from 10/5 đến/to 24/5/18

Từ/from 11/9 đến/to 13/10/18

328,000VND
Buôn Ma Thuột to       TP. HCM

Từ/from 02/4 đến/to 18/4/18

Từ/from 09/5 đến/to 25/5/18

Từ/from 10/9 đến/to 15/10/18

68,000VND
Nha Trang to       Hà Nội

Từ/from 10/9 đến/to 15/10/18

328,000 VND
Nha Trang to       TP. HCM

Từ/from 02/4 đến/to 18/4/18

Từ/from 09/5 đến/to 25/5/18

Từ/from 10/9 đến/to 15/10/18

48,000VND
Nha Trang to       Vinh

Từ/from 10/5 đến/to 24/5/18

Từ/from 10/9 đến/to 15/10/18

328,000VND
Đà Nẵng to       Hà Nội

Từ/from 05/3 đến/to 18/4/18

138,000VND
Đà Lạt to       Huế

Từ/from 02/4 đến/to 18/4/18

148,000VND
Hà Nội to       Phú Quốc

Từ/from 10/9 đến/to 15/10/18

348,000VND
Huế to       TP. HCM

Từ/from 02/4 đến/to 18/4/18

138,000VND
Pleiku to       TP. HCM

Từ/from 02/4 đến/to 18/4/18

58,000VND
TP. HCM to       Thanh Hóa

Từ/from 02/4 đến/to 18/4/18

Từ/from 09/5 đến/to 25/5/18

Từ/from 10/9 đến/to 15/10/18

328,000VND
TP. HCM to       Chu Lai

Từ/from 09/5 đến/to 25/5/18

Từ/from 10/9 đến/to 15/10/18

128,000VND
TP. HCM to       Vinh

Từ/from 05/3 đến/to 18/4/18

Từ/from 09/5 đến/to 25/5/18

Từ/from 10/9 đến/to 15/10/18

328,000VND
Hà Nội to       Quảng Châu

Từ/from 07/5 đến/to 17/5/18

Từ/from 06/9 đến/to 19/9/18

88,000VND
TP. HCM to       Quảng Châu

Từ/from 07/5 đến/to 17/5/18

Từ/from 06/9 đến/to 19/9/18

88,000VND
Hà Nội to       Hong kong

Từ/from 07/5 đến/to 17/5/18

Từ/from 06/9 đến/to 19/9/18

328,000VND

 

Ý kiến của bạn