Thông tin chung

Sân bay Bôn Ngưu Thường Châu
22:22 - 24/01/2018
Sân bay Bôn Ngưu Thường Châu ( Sân bay Changzhou). là một sân bay nội địa Trung Quốc thuộc tỉnh Giang Tô. 
Sân bay quốc tế Yangon
23:29 - 16/12/2017
Sân bay quốc tế Yangon
Sân bay quốc tế Mandalay
23:28 - 16/12/2017
Sân bay quốc tế Mandalay
Sân bay quốc tế Wattay
23:27 - 16/12/2017
Sân bay quốc tế Wattay
Sân bay quốc tế Pakse
23:26 - 16/12/2017
Sân bay quốc tế Pakse
Sân bay quốc tế Luang Prabang
23:25 - 16/12/2017
Sân bay quốc tế Luang Prabang