Vé tàu hỏa Hà Nội đi Huế

Thứ sáu, 24/08/2018, 15:16 GMT+7

Giờ tàu hỏa Hà Nội đi Huế

SE7
Hành trình: 13 giờ 46 phút
Trạm dừng: 16 trạm dừng
Ga đi: Hà Nội (06:00)
Ga đến: Huế

SE5
Hành trình: 13 giờ 21 phút
Trạm dừng: 15 trạm dừng
Ga đi: Hà Nội (09:00)
Ga đến: Huế

SE9
Hành trình: 14 giờ 9 phút
Trạm dừng: 16 trạm dừng
Ga đi: Hà Nội (14:30)
Ga đến: Huế

SE3
Hành trình: 13 giờ
Trạm dừng: 10  trạm dừng
Ga đi: Hà Nội (19:30)
Ga đến: Huế

SE19
Hành trình: 13 giờ 16 phút
Trạm dừng: 8 trạm dừng
Ga đi: Hà Nội (20:10)
Ga đến: Huế

SE1
Hành trình: 12 giờ 32 phút
Trạm dừng: 10 trạm dừng
Ga đi: Hà Nội (22:20)
Ga đến: Huế

Giá vé tàu hỏa Hà Nội đi Huế (ĐVT: VNĐ)

Loại Giường

SE1

SE3

SE5

SE7

SE9

SE19

GIƯỜNG
NẰM

Nằm khoang 2
điều hòa VIP

1.656.000

_

_

_

_

_

Nằm khoang 4
điều hòa T1

828.000

820.000

713.000

713.000

699.000

798.000

Nằm khoang 4
điều hòa T1

863.000

855.000

748.000

748.000

734.000

833.000

Nằm khoang 4
điều hòa T2

760.000

753.000

662.000

662.000

648.000

745.000

Nằm khoang 4
điều hòa T2

795.000

788.000

697.000

697.000

683.000

780.000

Nằm khoang 6
điều hoà T1

741.000

741.000

658.000

658.000

645.000

709.000

Nằm khoang 6
điều hoà T2

673.000

673.000

594.000

594.000

582.000

661.000

Nằm khoang 6
điều hoà T3

582.000

582.000

506.000

506.000

496.000

577.000

GHẾ
NGỒI

Ngồi cứng

_

_

_

_

265.000

_

Mềm
điều hòa

415.000

449.000

401.000

303.000

401.000

488.000

Mềm
điều hòa

499.000

459.000

434.000

401.000

411.000

498.000

Mềm
điều hòa

509.000

_

444.000

411.000

_

_

Mềm
điều hòa

425.000

_

411.000

_

_

_

Ghế Phụ

274.000

_

243.000

_

212.000

256.000

LƯU Ý:

* Giá vé áp dụng cho ngày thường và đặt trước 15 ngày
* Giá vé cuối tuần ( thứ 6, thứ 7, chủ nhật) tăng khoảng 10% so với giá vé ngày thường
* Giá vé đặt dưới 7 ngày tăng khoảng 65% so với vé ngày thường
* Giá vé đặt từ 7 đến 14 ngày tăng khoảng 55% so với giá vé ngày thường.

Ý kiến của bạn