Vé tàu

Vé tàu hỏa Hà Nội đi Đồng Hới
13:53 - 23/08/2018
Mỗi ngày có 6 chuyến tàu từ Hà Nội đi Hương Phố: SE1, SE3, SE5... Mỗi chuyến tàu xuất phát từng thời điểm, chuyến sớm nhất xuất phát vào lúc 6 giờ sáng và chuyến trễ nhất vào lúc 22 giờ 20 phút
Vé tàu hỏa Hà Nội đi Yên Trung
11:00 - 23/08/2018
Vé tàu hỏa Hà Nội đi Yên Trung
Vé tàu hỏa Hà Nội đi Vinh
10:48 - 23/08/2018
Mỗi ngày có 8 chuyến tàu từ Hà Nội đi Vinh:  SE7, SE5, SE3... Mỗi chuyến tàu xuất phát từ thời điểm khác nhau chuyến sớm nhất xuất phát vào lúc 6 giờ và chuyến trễ nhất xuất phát vào lúc 22 giờ 45 phút
Vé tàu hỏa Hà Nội đi Chợ Sy
10:35 - 23/08/2018
Mỗi ngày có 5 chuyến tàu từ Hà Nội đi đến Chợ Sy: SE5, SE7, SE9, SE35, NA1. Mỗi chuyến tàu xuất phát theo mỗi thời điểm khác nhau, chuyến sớm nhất xuất phát vào lúc 6 giờ sáng và chuyến trễ nhất xuất phát vào lúc 22 giờ 45 phút
Vé tàu hỏa Hà Nội đi Minh Khôi
10:18 - 23/08/2018
Mỗi ngày có 3 chuyến xuất phát từ Hà Nội đến Minh Khôi: SE7, SE5, SE9. Mối chuyến xuất phát theo từng thời điểm khác nhau, chuyến sớm nhất xuất phát và lúc 6 giờ sáng và chuyến trễ nhất xuất phát vào lúc 14 giờ 30 phút